Reportage

Italien inför statistik om våld mot kvinnor

Valeria Valente medlem i den italienska senaten och initiativtagare till den nya lagen.

Förra veckan röstade det italienska parlamentet igenom en lag som innebär att det ska föras statistik om våld mot kvinnor. Det är ett av flera små steg som nu tas för att garantera kvinnors rättigheter.

– Att få en lag om statistik på plats innebär att en milstolpe nåtts. Det är också av grundläggande betydelse för att förbättra inom områdena brottsbekämpning och förebyggande arbete mot våld mot kvinnor, säger Valeria Valente, ledamot i senaten för det Demokratiska partiet och initiativtagare till lagen, till Fempers nyheter.

Detta är ett av flera steg som tagits i arbetet för att garantera kvinnor rättigheter i Italien den senaste tiden. Tidigare i veckan rapporterade Fempers nyheter om att barn nu kan få sina mammors efternamn vid födseln. Små steg i ett land där ojämställdheten mellan män och kvinnor är påtaglig inom många områden som påverkar människor vardagsliv, såsom arbetslivet, hälsosektorn, utbildningssektorn, ekonomin och politiken. Samtidigt är våld mot kvinnor utbrett i samhället.

– Beslutet att föra statistik innebär att det kommer att upprättas en permanent databas, där statistik och uppgifter om våld mot kvinnor kommer att samlas. Det innebär vidare att det kommer att genomföras omfattande undersökningar vart tredje år, vilket sammantaget ska bidra till att kartlägga ett både kulturellt och strukturellt fenomen som våld mot kvinnor är i Italien, säger senatorn Valeria Valente.

Stora behov av systematisk statistik

I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars i år släpptes officiella uppgifter om att antalet femicid, det vill säga mord på kvinnor just för att de är kvinnor, minskar något, men att de brott som ryms inom den motsvarande svenska brottskategorin grov kvinnofridskränkning och som innebär upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott  av en närstående eller tidigare närstående person, ökar.

Linda Laura Sabbadini
Linda Laura Sabbadini. FOTO: Christin Sandberg

– Genom att till exempel alla mord på kvinnor, så kallade femicid, och alla fall av upprepade våldsbrott mot kvinnor dokumenteras kommer det finnas underlag för politikerna att agera på ett mer effektivt sätt för att förebygga de här typerna av brott, säger Linda Laura Sabbadini, enhetschef på Istat, motsvarande Statistiska centralbyrån, och pionjär inom området jämställdhetsstatistik till Fempers nyheter.

Hon tillägger:

– Systematisk inhämtning av information inom området kan också användas i kampanjer för att sprida kunskap om frågan i samhället i stort.

Våld mot kvinnor är en mycket komplex samhällsfråga att lösa och enligt Sabbadini har just dokumentering och statistik av brott mot kvinnor under årtionden framförts vara en förutsättning för att kunna bekämpa våld mot kvinnor.

Syftet med den nya statistiklagen är också att den ska bidra till ett tätare samarbete mellan olika berörda ministerier, antivåldscentrum, skyddade boenden och sjukvården för att de tillsammans ska kunna få fram de bästa åtgärderna mot våld mot kvinnor men också för att de ska kunna arbeta preventivt för att undvika att våldet eskalerar och leder till femicid samt stötta de kvinnor som utsatts för våldsbrott.

Vid FN:s världskonferens för kvinnor i Peking 1995 antogs den så kallade Pekingplattformen med en gedigen handlingsplan för arbetet för kvinnors rättigheter globalt. På konferensen slogs fast att våld mot kvinnor innefattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Numera är det även vedertaget att våldet också omfattar ekonomisk kontroll.

I den nya statistiken ska det framkomma vem förövaren är, vilken typ av våld det handlar om och om det finns barn inblandade.

Läs även:

2022-05-03 | Ny dom ger italienska barn rätt till mammans efternamn

2021-11-25 | Var tredje dag mördas en kvinna i Italien – nu satsar regeringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV