Nyheter

Kunskapshöjande insatser om rasism mot barn

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter på Kista bibliotek.

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om rasism. Detta efter att rapporten Om barns och ungas utsatthet för rasism, som Barnombudsmannen (BO) tog fram tidigare i år, och som Fempers nyheter rapporterat om, visar att förekomsten av rasism bland barn och unga är utbredd.

Barnen som deltog i undersökningen berättade att de hade utsatts för rasism sedan de var små och fortsätter utsättas för rasism i stort sett varje dag och överallt i samhället av både andra barn och vuxna – utom i hemmet tillsammans med familjen.

Samma sak framkom i Rädda barnens rapport, Vuxna – vad gör dom?, från augusti 2021, där barn i Sverige delat med sig av sina erfarenheter av rasism, diskriminering och trakasserier, och hur de upplever att vuxna hanterar det. Även den rapporten visar att rasism är en del av många barns vardag, och att vuxna i skolan behöver lära sig att se rasism, förhindra att det sker och agera när det hänt.

– Att så många barn och unga tvingas utstå rasism i sin vardag är oacceptabelt. Tyvärr har kunskapen varit alldeles för låg, både om rasismen och om det stöd som finns. BO:s nya uppdrag är ett viktigt steg i arbetet med att säkra alla barns och ungas rätt att bemötas likvärdigt och deras förmåga att ta tillvara den rättigheten, sade kulturminister Jeanette Gustafsdotter i samband med att regeringen offentliggjorde satsningen den 26 april 2022.

Mot bakgrund av situationens allvar har regeringen därför beslutat att det ska genomföras kunskapshöjande insatser om rasism. I fokus ska FN:s konvention om barnets rättigheter, det vill säga barnkonventionen, stå.

Bland annat ska webbplatsen Mina rättigheter användas för att sprida kunskap om rasism och ge information och stöd till barn och unga som utsätts för rasism.

Det ska också tas fram material som kan användas av lärare och pedagoger i arbetet för att motverka rasism. BO ska också ta fram information om stöd vid barns och ungas utsatthet för rasism.

Läs även:

2022-01-04 | Utbredd rasism mot barn i Sverige

2021-10-26 | Att benämna rasism kan vara av stor vikt för den som utsätts

2021-08-27 | Barn med utländsk bakgrund oftare utsatta för trakasserier