Nyheter

Kyrkomötet ger präster rätt vägra viga samkönade par

Prästvigning i Storkyrkan i Stockholm 2010.

Kyrkomötet avslog på tisdagen två motioner om krav på att präster ska viga samkönade par. Därmed kan alla präster även fortsättningsvis vägra viga samkönade par.

Den ena motionen föreslog att ingen prästvigning ska ske av prästkandidater som vägrar viga samkönade par. Den andra motionen handlade om en ändring i kyrkoordningen så att den som ”diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning kan förklaras obehörig som präst”.

Båda motionerna avslogs efter lång debatt.

– Det här beslutet visar tydligt att det nu är biskoparna som behöver ta det ansvar de hittills inte har tagit, säger prästen och hbtqi-aktivisten, Lars Gårdfeldt i en kommentar till beslutet i Tidningen Syre.

Gårdfeldt väckte uppståndelse när han protesterade mot att nyutexaminerade präster ges rätt att vägra viga homopar. Han tog då själv beslut om att sluta viga heteropar.

– När kyrkomötet inte vågar ta beslutet sätter det fokus på det viktiga. Att det egentligen är biskoparna som måste ta beslutet att inte prästviga sådana som kommer att diskriminera homosexuella. Det är skandal att biskoparna år 2022 fortsätter att driva linjen att de ska ha rätt att prästviga sådana som kommer att diskriminera homosexuella par, säger Gårdfeldt till Tidningen Syre.

Läs även:

2022-04-29 | Biskopsmötet anmält för falsk vittnesbörd