Nyheter

Tydligt besked i Femtempen när Streetgäris firade tio år

Streegäris firade tio år med jubileumsmagasin på 8 mars.

Streetgäris enkät FemTempen visar ett fortsatt stort behov av separatistiska rum. Det framgick under årets stora 8-marsevenemang på Kulturhuset i Stockholm, där organisationen firade tio år med magasin, fest och Läkare mot rasism – Årets kraft.

Biljetterna till Streetgäris stora 8-marsfest på Kulturhuset tog slut redan i februari. Inträdet var gratis, men risken för att alla inte skulle få plats var överhängande, biljettbokning påkallad.

I år firar Streetgäris tio år – tio år av kamp – och organisering – ska tilläggas. Feministiskt magazine, stor enkät, samtal, musik och prisutdelning. Tidigare tidskriften bangs samlande 8-marsfest axlas numer av organisationen som manifesterade med stort party.

Streetgäris har under våren bjudit in sina medlemmar till sin årliga enkät: Vad saknar du i det feministiska samtalet? Budskapet var tydligt:

Tre fjärdedelar av icke-vita samt ickebinära och transpersoner upplever exkludering i mainstream-feministiska rum, i nivå med resultaten i förra årets rapport.

Läs även Nya feministiska rum nödvändiga

Samma siffra för svarande som är vita och inte har uppgett att de är ickebinära eller trans är knappt en fjärdedel. Exkluderingen kan exempelvis ske genom att bli stämplad som glädjedödare, att behöva ta ansvar för problemen man lyfter eller att behöva trösta andra när de kränkt en.

– Vi kan inte slå oss för bröstet förrän rörelsen skapar utrymme för alla att delta och vi har en lång väg att gå. StreetGäris kommer att fortsätta arbeta för att skapa ett tryggare rum inom den feministiska rörelsen och för att utmana och belysa den utveckling rörelsen behöver göra, säger Fatema Vanat, ordförande i föreningen StreetGäris.

Inte oväntat leder exkludering till att viktiga perspektiv inte synliggörs inom den breda feministiska rörelsen: 96 procent av alla svarande anser att viktiga perspektiv saknas i den feministiska debatten, i synnerhet perspektiv på rasism och klass, men även exempelvis funktionsrätt.

Enkätsvaren visar också att det fortsatt finns ett behov av att vara i trygga feministiska rum, något som minoritetsgrupper kan skapa genom separatism.
– Vi måste ta den omfattande exkluderingen som sker i feministiska rum seriöst. Det hoppfulla är att det finns många verktyg och idéer på hur vi kan skapa den förändringen, några av vilka lyfts i rapporten, säger Lina Muktar Mohageb som skrivit rapporten FemTempen 2023.

I år lades det till en fråga om folks ursprung, för att komplettera frågan om rasifiering. Skillnaderna mellan grupper framstår som större när icke-vita och vita jämförs än när man jämför utifrån ursprung, men som förväntat är trenderna desamma där folk med utomeuropeiskt ursprung upplever exkludering i större utsträckning än folk med nordiskt ursprung:
– Detta visar på den fortsatta stora vikten av att mäta jämliket utifrån flera självidentifierade kategorier. Att ställa frågor om hudfärg är lika viktigt som att ställa frågor om kön, säger Fatema Vanat.

Läs även #8mars: Varför radikal ärlighet är ett måste för feminister

Streetgäris delade också ut sitt stipendium Årets kraft under kvällen. Stipendiet, som delas ut till person eller en grupp som uthålligt, modigt och engagerat flyttat fram positionerna inom den feministiska och antirasistiska kampen gick i år till Läkare mot rasism, med motiveringen:

Läkare mot rasism driver en outtröttlig kamp i en kontext där rasism kan handla om liv och död. De är orädda, rakryggade och modiga i sitt arbete när de kritiserar tunga institutioner. Läkare mot rasism är en betydelsefull aktör i en samtid där strukturell rasism präglar rätten till en jämlik vård. Med sitt arbete för att synliggöra och motverka diskriminering på grund av rasism i vården bidrar Läkare mot rasism till att svarta och bruna människor får ett värdigare liv.

Pristagaren togs emot av ett hav  av applåder.

FOTO: Streetgäris
FOTO: Streetgäris

OM: StreetGäris stipendium Årets kraft tilldelas årligen en person eller en grupp som uthålligt, modigt och engagerat flyttat fram positionerna inom den feministiska och antirasistiska kampen. Stipendiet utgörs av 10 000 kr och ska ses som ett stöd till kampen som drivs. Stipendiaten ska vara verksam inom Sverige och vem som helst kan nominera en kandidat. Stipendiet delas årligen ut i samband med StreetGäris födelsedag den 8 mars.
Läs mer om Årets kraft här!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV