Nyheter

Kvinnor riskerar oönskade sexuella närmanden på jobbet 

FOTO:Johan Nilsson/TT.

Kvinnor i EU utsätts för oönskad sexuell uppmärksamhet på arbetsplatsen i högre grad än män, vilket är en oroande trend som påverkar både deras arbetsliv och välbefinnande.

Enligt en nyligen publicerad analys från Eurofound om arbetsförhållanden, löper kvinnor 3,6 gånger högre risk än män att utsättas för oönskad sexuell uppmärksamhet på arbetsplatsen. Studien är baserad på mer än 70 000 telefonintervjuer och genomfördes i hela Europa under 2021,

I undersökningen framkommer det också att sannolikheten för att en ung kvinna i åldern 18-34 år skulle rapportera oönskad sexuell uppmärksamhet var tre gånger högre än för män i samma åldersgrupp och tio gånger högre än för den äldsta gruppen av män (50+ år).

Läs även: Diskriminering på arbetsplatsen stort problem för kvinnor.

Värst är problemet för kvinnor som arbetar inom sjukvården. Sjukvårdspersonal rapporterade i undersökningen upp till tre gånger högre nivåer av oönskad sexuell uppmärksamhet jämfört med EU-genomsnittet (5,7% jämfört med 1,7%). Detta trots den då pågående pandemin, under vilken sjukvårdspersonalen kämpade med ökad arbetsbelastning och stress.

Analysen visar också att minoritetsgrupper och personer med funktionsvariationer kan ha ännu högre risk att utsättas för oönskad sexuell uppmärksamhet på arbetsplatsen.

Läs även: Verbala påhopp som n-ordet och misogyna attacker – afrofobi i Sverige.

Sexuella ofredanden på arbetsplatsen kan ha en långsiktig inverkan på individens hälsa, välbefinnande och säkerhet.

Relaterade artiklar:

Ungdomar med funktionsnedsättning utsätts oftare för övergrepp.

Mäns våld mot kvinnor ökar.