Nyheter

Starka reaktioner efter granskning av tvångsomhändertagande

En granskning av Ekot visar hur sexuella orsaker och övergrepp ligger till grund för tvångsomhändertagande av unga flickor betydligt oftare än pojkar enligt LVU-lagen.

Flickor blir oftare tvångsbortförda från sina hem baserat på föråldrade könsnormer och stereotyper, enligt en granskning av Ekot.

Granskningen som är baserad på LVU-beslut, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, som fattats på grund av ungas ”eget beteende” från förra vintern tittar på hur ofta sexuella orsaker tas upp i domar där flickor tvångsomhändertas.

Även om sexuella orsaker sällan är det enda skälet som anges i domarna, nämns det i betydligt större utsträckning för flickor än för pojkar, visar Ekots granskning.

Reportaget avslöjar att för var tredje flicka anges sexuellt beteende, relationer, eller övergrepp bland skälen för tvångsvård, men bara för var sextonde pojke som omhändertas nämns sexuella orsaker.

Läs även: ”Hög tid att prata om mäns kompetens”.

En av domarna som undersöks i reportaget handlar om Ella som tvångsomhändertas som 14-åring och som kände sig skuldbelagd för att ha blivit sexuellt utnyttjad.

I hennes dom står det att hon ”genom sitt beteende” har ”låtit sig utsättas för sexuella övergrepp”

– När jag läste det blev jag så arg. Jag tycker att det är fel att de skriver så, det var ju han som utsatte mig. Jag har inte utsatt mig själv, säger Ella.

Ekot fick också tillgång till en ännu opublicerad rapport från Stockholms universitet där forskare har gått igenom alla LVU-domar om eget beteende under åren 2015-2016. Även de konstaterade att vi är er oroliga för tjejers sexuella beteende.

– Det handlar om våra föreställningar om kön. Vi är mer oroliga för tjejers sexuella beteende eller sexuella aktivitet än vad vi är för killars. Då riskerar vi att missa killars utsatthet och att vi kanske övermoraliserar mer än vad vi bör när det gäller tjejers,  säger Maria Andersson Vogel, doktor i socialt arbete och forskare vid Stockholms Universitet.

Läs även: Utredningen om barns rättigheter – en katastrof. 

Krav på förändring från flera politiker

Flera politiker från olika partier har reagerat starkt på nyheten och har uttryckt oro över frågan och efterlyster reformer.

– Både lagstiftningen och praxisen inom barnskyddet behöver ses över och uppdateras, säger Martina Johansson, som har tillsyn över socialtjänsten för Centerpartiet.

Riksdagens socialutskott, där bland annat Maj Karlsson, Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson, har kallat till sig socialtjänstministern och Socialstyrelsens generaldirektör på utfrågning. 

– Flickor bedöms på gamla normer och värderingar. Det här är som att komma tillbaka till 50-talet. Och det är mycket, mycket allvarligt att flickor blir skuldbelagda för övergrepp de blir utsatta för. Det får ju bara inte hända, säger Maj Karlsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV