Nyheter

Stora skillnader i vem som äger fastigheter och mark

Utvecklingen mot ett jämställt fastighetsägande går långsamt, visar ny statistik från Lantmäteriet.

Uppgifterna visar att andelen kvinnor som äger fastigheter bara har ökat från 36 procent till 37 procent de senaste åren. Samtidigt har andelen kvinnor som äger mark minskat från 18 till 14 procent.

I ett pressmeddelande från Lantmäteriet påpekar Dennis Lindén, enhetschef på myndigheten, att det under det senaste decenniet inte har skett någon betydande förändring mot ett mer jämställt fastighetsägande.

– Senast vi såg en märkbar utveckling var 2010-2014, efter att rot-avdraget infördes i sin nuvarande form, då många överlät ägarandelar till sin partner för att fullt ut kunna nyttja rot-avdraget, säger Dennis Lindén enhetschef på Lantmäteriet.

Statistiken visar vidare att män fortsätter att dominera fastighetsägandet i Sverige och äger 47 procent av alla fastigheter och 37 procent av landets totala markyta. Övrig mark i Sverige ägs av juridiska personer, företag eller organisationer.

Läs även: Bostadsbrist, rasism och demokrati i fokus på Järvaveckan. 

Storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö är mer jämställda än andra regioner, med i genomsnitt 32,5 procent kvinnligt fastighetsägande, medan 34,5 procent av fastigheterna i dessa regioner ägs av män.

Stockholm är det mest jämställda länet med 40 procent ägt av kvinnor och 43 procent ägt av män. Den största könsskillnaden i fastighetsägande finns i Norrbottens län, där kvinnor endast äger 32 procent av fastigheterna, jämfört med 50 procent ägda av män.

Läs även: Brist på pengar och bostäder tvingar kvinnor kvar i våld.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV