Nyheter

Jämställdhet i näringslivet långt ifrån uppnådd

Enligt en färsk rapport är endast 30 procent av företagsägarna i landet kvinnor. Om det forsätter i den här takten uppnås jämställdhet först om 80 år.

I teorin ska kvinnor som kan och vill äga företag ha samma föresättningar som män. Men strukturella hinder som till exempel uppväxt, utbildning, nätverk, diskriminering och tillgång till kapital spelar fortfarande en stor roll för att det inte är så. 

En ny rapport från Ownershift, en ideell förening som verkar för kvinnors ägande, visar att mer än dubbelt så många män än kvinnor äger företag i Sverige.

Data visar att det är en liten andel av den svenska befolkningen, som äger och tjänar pengar från företagande. Endast 5,4 procent av befolkningen i arbetsför ålder äger företag. Dessa företag är till 30 procent ägda av kvinnor, medan 70 procent är ägda av män.

Situationen är så ojämlik att år 2021 gick 28 procent av de totala finansiella kapitalinkomsterna till kvinnor och 72 procent till män. Det innebär att mäns sammanlagda finansiella kapitalinkomster är 56 miljarder större än kvinnors i Sverige.

Fler kvinnor i rika kommuner äger företag

Mest jämställt är det i de rika kommunerna. Högst upp på listan ligger Lidingö, följt av Danderyd och Vaxholm, där andelen kvinnor som äger företag är 43 procent, 42 procent respektive 37 procent. Den kommun som är mest ojämställd är Aneby i Småland, där enbart 19 procent av företagsägarna är kvinnor.

En av de som intervjuas i rapporten är Deqa Abukar, medgrundare till Bling och Womenisa. Hon insåg att systemet inte var byggt för kvinnor och ser flera hinder.

– När det pratats kvinnor och entreprenörskap riktas
fokus ofta till en viss typ av kvinnor utifrån retoriken. Det
blir en väldigt smal dialog. Kvinnor driver företag i alla branscher men det lyfts sällan upp. Varför ska en viss typ av företag i en viss typ av bransch klassas högre?, säger hon i rapporten.

I sin egen verksamhet har Deqa Abukar tillsammans med andra kvinnor utforskat tydliga hinder och lösningarna på dessa.

– Diskussionerna handlade till och med om vilka tider eventen hölls, vilket ofta var efter arbetstid. Om jag inte har barnpassning, hur löser jag det då? Lösningen var enkel, vi erbjöd barnpassning på våra träffar. Och plötsligt kom en helt ny målgrupp, säger hon.

Läs även: Startup-tävlingen Shift har kommit för att stanna. 

Rapporten visade också att kvinnor som är styrelseledamöter i genomsnitt var mindre benägna att äga aktier i företaget jämfört med manliga styrelseledamöter. 19% av kvinnliga styrelseledamöter ägde också aktier i företaget, medan 28% av manliga styrelseledamöter gjorde det. Rapporten noterade att det finns färre kvinnliga styrelseledamöter totalt sett, och ännu färre som också äger aktier.

Läs även: 8 av 10 danska styrelseledamöter är män.

När det gäller VD-positioner och ägande så är kvinnliga VD:ar oftare delägare i företaget jämfört med manliga VD:ar. Hälften av VD-kvinnorna ägde en andel av företaget, jämfört med 42 procent av VD-männen.

Trots motgångar har kvinnliga företagsägare ökat inom sex av tretton branscher, som till exempel inom ”tillverkning och utvinning”, ”uthyrning och fastighetsservice” samt ”energi, vatten”.

Den största branschen är ”juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med 76 252 ägare varav 36 procent av dem är ägarinnor. Flest antal ägarinnor finns i branschen ”kultur, nöje och fritid” med 33 268 ägarinnor, vilket representerar 62 procent av alla ägarna i branschen.

Även om antalet kvinnliga företagsägare stadigt har ökat de senaste 15 åren, slår rapporten fast att utvecklingen har varit långsam med 1 procentenhets ökning mellan åren 2014-2019.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV