Nyheter

Arbetsförmedlingen arbetar för att upptäcka våld

Arbetsförmedlingskontor.

Den som utsätts för våld i nära relationer kan ha svårare att få ett arbete. Därför genomför Arbetsförmedlingen insatser för att utsatta ska kunna upptäckas och få hjälp.

Våldsutsatthet är en dold orsak till arbetslöshet. Därför fortsätter Arbetsförmedlingen sitt arbete med att försöka upptäcka våldsutsatta arbetssökande – ett arbete som i samband med Sveriges ordförandeskap i EU, även har presenterats för EU-företrädare.

Siffror från Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall visar att närmare 21 procent av brottsoffer och gärningspersoner varit i kontakt med Arbetsförmedlingen året innan brottet begicks.

– Man kan till exempel vara utsatt för psykiskt våld och kontroll och kan bli förbjuden att ha egen mejl, telefon, bankkonto eller inte tillåtas arbeta med någon på grund av kön. Det får oerhörda konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan, säger Johanna Ellung, sektionschef på enheten Utbilda och samverka på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Enligt Ellung, är ett arbete, som innebär egen försörjning, ofta en förutsättning för att kunna skaffa en egen bostad, och kan därför vara ett steg till att komma ur utsattheten,

LÄS ÄVEN: Många hinder för utrikes födda kvinnor till jobb

Sedan 2019 pågår ett aktivt arbete för att upptäcka våld i nära relationer på Arbetsförmedlingen och på flera andra myndigheter. I dagsläget är cirka 80 procent av personalen utbildad inom området och det erbjuds kontinuerliga utbildningar för externa leverantörer och Statens servicecenter och år 2022 belönades Arbetsförmedlingen med Jämställdhetspriset för sitt arbete mot våld.

– Att förstå om en arbetssökande lever med våld underlättar möjligheterna för personen att kunna söka jobb. Vi ställer systematiskt frågor om bakgrund och livssituation för att få en uppfattning om något inte står rätt till, säger Johanna Ellung och fortsätter:

– Ofta gör man stor skillnad bara genom att fråga. Alla som har dialog med arbetssökande och misstänker något hänvisar då till instanser som kan hjälpa till om man är utsatt för våld.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV