Nyheter

Avslagen på ansökningar om att ändra juridiskt kön ökar

Fler personer får avslag på ansökningar om att ändra juridiskt kön.

Allt fler ansökningar om att ändra juridiskt kön avslås hos Rättsliga rådet. I närmare hälften av de ärenden som fått avslag saknas fullständiga läkarintyg, enligt en granskning som tidningen Ottar har gjort.

– Jag uppfattar det som att Rättsliga rådet anstränger sig för att hitta anledningar att avslå ansökningar, säger advokaten Silas Aliki, som ofta företräder transpersoner i sitt arbete, till Ottar – RFSU:s sexualpolitiska tidskrift.

Under 2022 avslogs 13 procent av de ansökningar som kom in jämfört med 6 procent 2021.

Aliki menar att det ökade antalet avslag beror på att arbetet i Rådet har färgats av de senaste årens transdebatt.

Rättsliga rådets bedömning görs utifrån könstillhörighetslagen från 1972. En utdaterad lag, anser många transaktivister och människorättsorganisationer, som har höjt rösten för att en ny könstillhörighetslag ska komma på plats. Förslag till ny lag har tagits fram och diskuterats i riksdagen, men utan resultat.

Under åren har dock vissa ändringar gjorts i gällande lag. 2012 togs kraven på att vara ogift och att ha ”tillhört det andra könet sedan ungdomen” bort. Året därpå avskaffades kravet på sterilisering.

Silas Aliki arbetar på Folkets advokatbyrå som är den enda byrån i landet som riktar sig till hbtqi-personer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV