Nyheter

Regeringen satsar mot mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) och Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet.

Regeringen har presenterat åtta förslag för att förstärka arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det ska bli lättare att hitta en bostad för de som lämnar våldsamma relationer och vårdens förebyggande arbete för att fånga upp våld ska stärkas.

– Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och det mest extrema uttrycket för ojämställdheten mellan kvinnor och män, sade arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark på en presskonferens 8 juli.

Socialstyrelsen får i uppdrag att stärka det nationella stödet till kommunerna i deras arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende.

Regeringen har även beslutat att inrätta ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Centrumet ska stödja och bidra till ett förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på alla nivåer i samhället.

Våldsutsatta ska även få bättre stöd och hjälp för att kunna lämna en våldsam relation och söka hjälp. Det kommer ingå i Socialstyrelsens uppdrag att stärka arbetet inom vård och omsorg för att bättre fånga upp utsatta kvinnor som vänder sig till vården.

Det ska också tas fram förslag till exitprogram för personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Även kontaktförbudslagstiftningen ska ses över för att säkerställa att lagstiftningen i så hög grad som möjligt tillgodoser intresset av att förebygga och ge skydd till kvinnor och barn som är utsatta för våld och andra kränkningar i nära relationer. Fler kontaktförbud ska meddelas.

Det kommer också ske en översyn av eventuell straffskärpning för brotten barnfridsbrott, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi talade om perspektivskifte.

– Det är hög tid för ett perspektivskifte. Vi måste lägga skulden och konsekvenserna hos förövaren, inte brottsoffren. Våldsutsatta kvinnor och barn får aldrig lämnas ensamma med våldet eller eftervåldet, sade hon.

Reaktioner på åtgärderna

Jenny Westerstrand, ordförande på Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, säger i en kommentar till Sveriges radio att det finns flera bra saker i förslagen.

– Det handlar om bostäder som länge varit ett jätteproblem för kvinnor som behöver och vill lämna en våldsam relation. Även ett exitprogram för kvinnor som exploateras i människohandel och prostitution är superviktigt och något som vi länge efterfrågat. Konstigt att det inte finns ännu.

Men, menar Westerstrand, Roks vänder sig mot att politiken som sådan fortsätter gå mot att begränsa kvinnojourernas utrymme för att arbeta medan Socialstyrelsen får ett allt större mandat när det handlar om kunskapsproduktion.

Unizon, ett riksförbund för över 130 kvinnojourer, har länge drivit på frågan om kvinnors rätt till trygga bostäder när de lämnar en våldsam man. Därifrån ser man positivt på regeringens förslag att stärka upp arbetet med att ordna fram stadigvarande boenden till kvinnor som lämnar våldsamma relationer.

”Varje år tvingas tusentals kvinnor bort från sina hem, på flykt från sina förövare och blir därmed i praktiken hemlösa. Om det är möjligt ska kvinnor givetvis kunna bo kvar i sina hem och förövaren är den som ska tvingas flytta. Detta kräver dock att förövaren hålls ansvarig för våldet och nekas tillträde till bostaden.”, enligt Unizon.

Därför välkomnar de också en översyn av kontaktförbudslagstiftningen, med syftet att säkerställa att lagen tillgodoser behovet av att skydda kvinnor och barn som utsätts för mäns våld.

– Vi vet redan nu att lagen inte fullt ut tillgodoser kvinnor och barns behov, och att åklagarkammarna arbetar olika i utfärdandet av kontakförbud. Det är också väldigt sällan som överträdelser ger något straff för den som överträder förbudet. En översyn kommer att visa detta och det måste leda till nya operativa arbetssätt, säger Olga Persson från Unizon i ett uttalande.

Unizon välkomnar flera av förslagen men menar att det saknas krav på resultat och målsättningar som sedan kan utvärderas.

FAKTA

Arbetet sker utifrån en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin togs fram av den tidigare regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna. Samma regering presenterade i juni 2021 ett åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I december 2021 presenterade regeringen ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att konkretisera och vidareutveckla arbetet ytterligare. Programmet  omfattar såväl insatser för att förebygga våldet som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Läs även:

2022-06-30 | Regeringen ska granska straffrihet i porrindustrin

2022-06-10 | Regeringen vill förebygga våld med nya satsningar

2022-04-12 | MP vässar sin politik för att stoppa mäns våld

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV