Krönika

Efter det oförlåtliga Natobeslutet krävs aktivt antivåld

Agnes Lundgren är tidigare politisk sekreterare och ombudsperson för Fi Gotland och en av  kandidaterna till partiledarposterna i Feministiskt initiativ.

”Genom medvetenhet och politiskt mod kan krigsmaskinen stoppas  – och den måste stoppas – för ett krig har inga vinnare och vapen är alltid till för att skada. ”
Agnes Lundgren, partiledarkandidat för Fi, efter att riksdagen i veckan röstade för ett Natomedlemskap efter 200 år av alliansfrihet.

Nato har åtminstone sedan Koreakriget på 50-talet haft en militär struktur jämte den politiska och syftet har alltid varit att hålla forna Sovjetunionen ute. Nato har alltid varit USA:s förlängda arm i konflikten med dåvarande Sovjetunionen och nuvarande Ryssland, och föregicks av till exempel Brysselpakten med samma kärna av länder som sedan bildade Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) och den militära försvarsorganisationen som lyder under det Nordatlantiska fördraget.

Läs även De föreslås bli nya partiledare för Fi

Låter det krångligt? Det är krångligt. Det är nästan omöjligt för någon som inte är påläst i ämnet att förstå och analysera de olika turerna som har lett fram till den retorik som används idag för att sälja in Nato som ett skydd mot den ständiga fienden; ryssen. 

”Vi ska inte agera i affekt och vi ska inte köpa in oss i våldsberättelsen för på det viset stoppas inget våld.”

Det är som när ett barn blir utsatt för mobbing och istället för att mobbaren begränsas i sitt handlingsutrymme hetsas det utsatta barnet att skaffa större och starkare kompisar, att kanske lära sig slåss själv? Spöa på den största av mobbarna så vågar nog inte de andra ge sig på barnet sen. Vi slår tillbaka bara, hårdare och argare. Visst? 

Nej. Vi ska ta klart avstånd från våldsverkare och föregå med det goda exempel vi kan vara. Vi ska inte agera i affekt och vi ska inte köpa in oss i våldsberättelsen för på det viset stoppas inget våld. Vi måste också lyfta blicken och inse att det finns människor i behov av hjälp från stora delar av världen, människor vi faktiskt har möjlighet att hjälpa och stå upp för.

Läs även Nej till Nato och till Sveriges eftergifter till Turkiet

Hur står vi upp mot den omfattande människohandeln i Turkiet när vi samtidigt ska söka oss till dem för skydd i händelse av krig? Hur ställer vi krav på USA att sluta inskränka rätten till den egna kroppen för personer med livmoder? Nato har sin grund i en politisk allians, det är inte bara en försvarsallians. 

”Ett vapen är ett vapen är ett vapen. En allians är en allians är en allians och nu har vi snart en med en rad länder med tvivelaktig demokrati och människosyn. ”

Sverige ska ha alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Själva ordet neutralitet förutsätter krig. Neutralitet uppstår när ett land avstår från att välja sida i väpnad konflikt. I fredstid kallas det istället alliansfrihet. Sverige har åtnjutit fredstid sedan 1814 och borde alltså hålla sig alliansfritt. Nato är en allians. Det är uttalat en pakt mellan länder kring nordatlanten. Hur kan vi bibehålla alliansfrihet och samtidigt ingå i en militärallians av den här typen? Eller är vi neutrala? I vems krig är vi i så fall neutrala?

Ett vapen är ett vapen, en allians är en allians och nu har vi snart en – med en rad länder med tvivelaktig demokrati och människosyn. 

Nu har Riksdagen fattat det oförlåtliga beslutet att godkänna Natomedlemskapet och på så vis valt, åt alla oss, att vi ska sälla oss till en kärnvapenkartell ledd av USA, ett land som nedmonterar sina mänskliga rättigheter för varje dag, ett land som krigar för profit och kan hålla hela världen gisslan med sina massförstörelsevapen.

Samtliga partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade för ett medlemskap i Nato. Socialdemokraterna med sin långa tradition av att vara emot ett natomedlemskap väljer nu att lägga den mänskliga säkerheten i händerna på Turkiet och Ungern och godkänner samtidigt att Sverige ska betala 600-700 miljoner kronor per år till Nato i medlemsavgift.

Läs även Har militarismen oskadliggjort den kritiska journalistiken?

I en tid då våld sliter världen i stycken räcker det inte med att inte bruka våld, det krävs aktivt antivåld, för att parafrasera Angela Davies. Ställningstagandet gäller såväl i vardagen som parlamentariskt arbete och lagstiftning. Genom medvetenhet och politiskt mod kan krigsmaskinen stoppas  – och den måste stoppas – för ett krig har inga vinnare och ett vapen är alltid till för att skada. 

Med en regering som lutar sig på Sverigedemokraterna och en utrikespolitik som verkar styras av rädsla snarare än omsorg behöver vi en enad fredsrörelse som står för rättvisa, solidaritet, mänsklig säkerhet och omsorg om alla liv och allt levande. 

Agnes Lundgren är tidigare politisk sekreterare och ombudsperson för Fi Gotland och kandiderar tillsammans med Luis Lineo till partiledare för Feministiskt initiativ.