Intervju

Fi och Gudrun Schyman går skilda vägar

Gudrun Schyman med Fi i mångfaldsparaden under politikerveckan i Almedalen 2019.

Gudrun Schyman blir toppkandidat för Klimatalliansen i riksdagsvalet, och lämnar nu Feministiskt initiativ sedan en intern utredning funnit rollen oförenlig med uppdrag i partiet.

Inför kongressen 2021 drev Gudrun Schyman förslaget att Feministiskt initiativ (Fi) skulle ställa sin partiinfrastruktur till klimatrörelsens förfogande. Men så blev det inte. Det ledde till att tog hon initiativ till Klimatalliansen, en rörelse som framträdde offentligt för första gången i oktober samma år.

När Klimatalliansens planer på att ställa upp i valet offentliggjordes startade Fi:s partistyrelse en utredning, som kommit fram till att engagemang i Klimatalliansen innebär grund för uteslutning.

– Där har vi olika uppfattning, för jag menar att Klimatalliansen inte är ett parti i den bemärkelsen som man traditionellt tänker, säger Schyman till Fempers nyheter.

Förklaringen går inte ihop när det finns både partibeteckning och riksdagslista, anser Fi:s partiledare Teysir Subhi.

– Det finns inget parti idag där du kan ha två förtroendeuppdrag samtidigt på det sättet. Däremot är det absolut inga konstigheter att vara medlem i ett parti och engagerad i ett annat. De reaktioner jag fått visar på en stor förståelse inom partiet, men även utanför, att det här är en självklarhet. Och det tror jag också var en självklarhet för Gudrun när hon var med och tog fram den här policyn, säger Subhi.

Prioriterar klimatkrisen

Den gångna helgen antog Klimatalliansens medlemmar en valplattform och en riksdagslista med 55 kandidater där Gudrun Schyman står som nummer ett. Men någon uteslutning hinner inte bli aktuell. Schyman väljer att själv lämna partiet hon var med och startade. Det gäller även på lokal nivå i Simrishamn, där Fi suttit i fullmäktige sedan 2010 och för närvarande har fyra mandat.

– Jag var helt beredd att fortsätta med Fi. Jag såg inte det som ett problem att stå på en riksdagslista i den rörelse som heter Klimatalliansen och samtidigt stå på listan för Feministiskt initiativ i Simrishamn, det är två olika val, två olika nivåer. Men det fungerar inte då med partistyrelsens uppfattning, eftersom de kom fram till att jag skulle uteslutas. Vi kommer inte ha någon lista i Simrishamn som det står Feministiskt initiativ på, berättar Schyman.

Istället kommer de aktiva i Fi att ställa upp i kommunvalet med Klimatinitiativ Simrishamn, en lokalgrupp som registrerats som parti. Diskussioner om den möjligheten har förts parallellt med partistyrelsens utredning.

– Vi har varit väldigt tydliga med att vi prioriterar klimatkrisen och dess konsekvenser och kommunen har en viktig roll att spela i det.

Bra politik otillräckligt

Gudrun Schyman säger också att hon inte har ändrat åsikt om någonting.

– Feminismen behövs mer än någonsin nu när man ser hur de patriarkala strukturerna svämmar över alla bräddar på alla sätt och vis. Jag tycker att Feministiskt initiativ har en bra politik, jag har ju själv varit med och utformat den, men det räcker inte för att politiken ska bli verklighet. Vi måste göra saker som ska bli verklighet för det är bråttom och det är nu. Då måste jag, som den feminist jag är, förhålla mig till detta, säger Gudrun Schyman.

– Allt vi ser är att kvinnor och barn överallt är de största förlorarna: i detta krig som nu pågår, i detta fossilberoende som pågår. De absolut rikaste i den rika delen av världen – män – skitar ner mest och betalar minst. Och de absolut fattigaste i den fattigaste delen av världen – kvinnor och barn – skitar inte ner någonting men betalar mest, med sina liv. Så ser det ut och det är till det jag förhåller mig, inte partiegoistiskt utan till verkligheten.

Att samtliga riksdagspartier vill rusta upp det militära försvaret, och att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vikt ner sig i frågan, ser hon som oerhört sorgligt. Frågorna hänger ihop. Militariseringen av säkerhetspolitiken både skymmer och göder klimatkrisen, vilket gör icke-militära hot än mer reella.

– Jag kritiserar inte innehållet i Fi:s politik. Det jag säger är att det räcker inte för att förändra i den verklighet som nu innebär att det brinner i farstun i vårt gemensamma hem. Då kan vi inte säga att vi ska ses i sovrummet och diskutera tapetval, då måste vi förstå att det är elden vi måste släcka och då måste man hjälpas åt.

Politisk handlingsförlamning

Gudrun Schyman förklarar att målet med Klimatalliansen inte är att komma in i riksdagen, utan att använda partibeteckningen som ett verktyg för att få tillräckligt många inom politiken att agera.

– Det är inget annat än det Greta och hennes kompisar säger på gatan, men just att föra fram de här kraven i en valrörelse tror vi har en stor effekt. Om man utmanar makten och samtidigt säger okej, vi är beredda att ta den, så får det effekt. Så var det med Feministiskt initiativ. Vi lyckades förändra problemformuleringen, säger Schyman.

Hon menar att det finns en kraft i att inte vara ett traditionellt parti, att vara just det klimatinitiativ som hon hade hoppats att Fi skulle bli:

– Jag tycker ju överhuvudtaget att vi måste kliva upp ur de ideologiska skyttegravarna där man är så inställd på att utveckla den egna identiteten, de egna ideologiska ståndpunkterna för att få så oerhört rätt så att alla andra har så vansinnigt fel så det går inte att samarbeta överhuvudtaget. Det där gör ju att politiken blir handlingsförlamad. I ett läge när vi har en accelererande klimatkris så blir det väldigt besvärligt.

Teysir Subhi
Teysir Subhi. FOTO: Pressibild

Ingen särbehandling

Teysir Subhi säger att hon har stor respekt för Gudrun Schyman.

– Naturligtvis önskar jag henne all lycka till i Klimatalliansen. Självklart hade jag hoppats att hon kunde kanalisera det engagemanget i Fi, därför att vi är det mest klimatradikala partiet med den politiken som behövs.

– Klimatpolitiken måste genomsyras av både klimaträttvisa och intersektionalitet. Nu när vi har en ökad oro i världen med en ökad militarism, och orosmoment som exempelvis ekofascism. Då behövs en intersektionell och klimaträttvis omställningspolitik och där hade Gudrun behövts.

När uteslutningsärendet mot Gudrun Schyman öppnades väckte det intern kritik, men att göra undantag var aldrig aktuellt, enligt Teysir Subhi.

– Jag tror att det finns en stor förståelse för att en policy eller riktlinje måste gälla alla, oavsett om det handlar om en partiledare eller förtroendevald. Vi gör alla ett viktigt jobb tillsammans. Det är otroligt viktigt för den politiska skillnaden som vi gör. Vi måste leva som vi lär. Det är den politiken vi bedriver, det är det samhälle vi vill se och då måste vi börja med oss själva. De få kritiska röster jag hört har velat särbehandla och det tror jag inte är rätt väg att gå.

– Sedan kan jag tycka personligen att det är väldigt tråkigt att Gudrun inte är kvar och kanaliserar klimatengagemanget här, men kampen måste gå vidare för en rättvis värld.

Läs även:

2022-02-08 | Fi vill utesluta Gudrun Schyman ur partiet

2022-02-08 | Feministiskt initiativ är klimatalternativet!

2022-02-04 | Klimatalliansen – blåslampa eller hot mot de gröna i riksdagen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV