Nyheter

Starkt stöd för abort pressar polska politiker

Namninsamling på väg till polska parlamentet, Warszawa, 31 mars 2022.

På torsdagen överlämnade abortrörelsen i Polen 201 735 namnunderskrifter till det polska parlamentet. Medborgarinitiativet utmanar abortförbudet som infördes 2021 och tvingar ledamöterna att på nytt visa var de står i abortfrågan.

– Det folkliga stödet för abort har ökat till 69 procent de senaste året, samtidigt som stödet för regeringen minskar, säger Marta Lempart.

Lempart grundade kvinnorättsrörelsen Strajk kobiet (kvinnostrejk) i samband med att Polens nationalkonservativa regeringsparti Lag och rättvisa försökte få igenom totalförbud mot abort 2016. Då inleddes också de största demonstrationerna i Polen i modern tid, och lagförslaget stoppades tillfälligt, som Feministiskt perspektiv rapporterade om.

Den av Lag och rättvisa kontrollerade författningsdomstolen slog i oktober 2020 fast att aborter på grund av medfödda missbildningar strider mot grundlagen. Sedan regeringen offentliggjorde utslaget i januari 2021 råder i princip totalt abortförbud i landet.

Syftet med namninsamlingen, under Strajk kobiets ledning, är att genom ett medborgarinitiativ för att legalisera abort återigen tvinga Sejmen i det polska parlamentet att ta ställning.

– Att parlamentet nu tvingas behandla vårt lagförslag kommer att ge oss möjlighet att kontrollera vilka riksdagsledamöter som verkligen står på kvinnors sida och kommer att rösta för laglig abort, säger Marta Lempart.

Juridiskt verktyg

Besluten som ledamöterna fattar kring lagförslaget blir värdefulla som vägledning när kvinnor ska ta ställning i det kommande valet, menar Lempart:

– Vi kommer att se om parlamentsledamöter är medvetna om att deras politiska beslut påverkar kvinnors liv och hälsa, och att den nuvarande anti-abortlagen i Polen dödar polska kvinnor istället för att skydda dem. 


Marta Lempart betonar också vikten av att använda de juridiska verktyg som finns till förfogande, utöver att protestera.

– Vi är mer hoppfulla denna gång. Det folkliga stödet för abort har ökat till 69 procent de senaste året, samtidigt som stödet för regeringen minskar, säger hon.

Marta Lempart och Alice Bah Kuhnke
Marta Lempart och Alice Bah Kuhnke. FOTO: Yasmin Acosta

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet var på plats i Warszawa när namninsamlingen överlämnades.

– Det är en ära att få stå sida vid sida med dessa modiga kvinnor som outtröttligt kämpar för den grundläggande mänskliga rätten till abort. Förbudet mot abort i Polen, som infördes 2021 är oacceptabelt, säger Alice Bah Kuhnke.

I strid med EU-rätt

EU-parlamentet har fördömt inskränkningen av tillgången till säkra och lagliga aborter i Polen i två olika resolutioner. I den första betonades det olagliga med en politiskt tillsatt konstitutionsdomstol. Där välkomnades även att EU:s budget ska villkoras mot att medlemsländer ska respektera rättsstatens principer, och EU-kommissionen uppmanades att utvidga det pågående artikel 7-förfarandet mot Polen med den senaste tidens utveckling. Sverigedemokraterna lade, som enda svenska ledamöter, ned sina röster om resolutionen, som antogs med 455 röster för. 145 röstade emot och 71 avstod från att rösta.

Sedan abortförbudet infördes har flera kvinnor avlidit till följd av nekade aborter. Läkare och gynekologer är osäkra på hur lagstiftningen verkligen ser ut och rädda att straffas. Kvinnor kan därför inte vara säkra på att få genomgå en abort ens när deras liv är i fara, trots att det enligt lagen är tillåtet.

– Jag har talat med representanter från polska kvinnorättsorgansiationer som till och med kallar abortförbudet för regeringens tortyr av polska kvinnor och jag kan inte annat än att hålla med, säger Alice Bah Kuhnke.

Läs även:

2022-01-28 | Ännu en kvinnas liv släckt efter nekad abort i Polen

2021-11-09 | Abortförbud bakom kvinnas död i septisk chock i Polen

2021-10-19 | Solidaritet med Polens kvinnorättsaktivister

2021-10-12 | Vi ger inte upp om demokratin i Polen