Nyheter

Ny studie om könsidentitet och transition hos barn

Fem år in i transitionen fortsätter en stor majoritet av transbarn att identifiera sig som det kön de transitionerat till. Detta enligt första studien i sitt slag, som publicerades i början av maj i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.

Syftet med studien har varit att undersöka hur genusidentiten utvecklats bland barn som transitionerat i tidig ålder och ge en första uppskattning av hur stor andel som återtransitionerar. 

När fem år gått sedan de inledde sin sociala transition, hade 7,3 procent av ungdomarna återtransitionerat minst en gång. Vid slutet av perioden identifierade sig 94 procent som det kön de transitionerat till. I den gruppen ingår 1,3 procent som återtransitionerat för att igen återgå till sin binära transidentitet.

”Även om vi aldrig kan förutsäga den exakta könsutvecklingen för något barn, tyder dessa data på att många ungdomar som tidigt identifierar sig som transpersoner och får stöd genom en social transition, kommer att fortsätta att identifiera sig som transpersoner”, skriver forskarna i studien.

Nytt begrepp

Av de 6 procenten som förblev återtransitionerade vid slutet av studien identifierade sig 2,5 procent av ungdomarna som cis. Av dessa åtta individer hade sju inlett sin sociala transition före 6 års ålder och återtransitionerat innan de fyllt 9 år, rapporterar onlinemagasinet Inverse. 3,5 procent i gruppen återtransitionerade identifierade sig som icke-binära.  

– Vi pratar om ganska små barn, som fortfarande utforskar vilka de är, säger Aaron H Devor, en av studiens medförfattare, till Inverse.

Ett skäl till att en del barn går från en binär transidentitet till en icke-binär är att begreppet är nytt, menar han:

– Barnen och deras familjer lär sig om allt precis som alla andra gör. Olika begrepp kommer in i det sociala medvetandet vid olika tillfällen. Väldigt få skulle ha hört om icke-binaritet för några år sedan. Nu har de flesta hört om det.

I studien medverkade 317 transungdomar – 208 transflickor och 109 transpojkar som identifierade sig som transpersoner före 12 års ålder, med en medianålder på 6,5. I genomsnitt var de 8,1 år när undersökningen inleddes, och resultaten bygger på uppgifter från både ungdomarna själva och deras föräldrar, genom fysiska eller digitala möten eller via epost eller telefon. 

Studien ingår i ett könsutvecklings- och transungdomsprojekt vid Princeton-universitetet som inleddes 2013. Fler än 300 familjer i USA och Kanada med minst ett barn som transitionerat socialt före 12 års ålder ingår och förhoppningen är att kunna följa dem i 20 år.

Fullständigt stöd

Enligt Aaron H Devor är det unikt att uppnå ett så stort antal medverkande i en longitudinell studie. Gruppen är särskilt svår att studera eftersom föräldrarna behöver vara involverade. Därmed utesluts de barn vars föräldrar är fientligt inställda till transfrågor, eller inte tillräckligt engagerade för att anmäla sitt barn till studien. 

Studien har lockat fler familjer som är mer förmögna och har högre utbildning än genomsnittet. Barnen är också speciella för att deras familjer är fullständigt stödjande. Vilket inte är en självklarhet och i viss mån påverkar resultatet av studien. 

Genom att studera utvecklingen för barn som tillåtits att fritt uttrycka sin könsidentitet har forskarna kunnat motverka en del fientligt inflytande mot transpersoner, som annars aktivt hindrar transitionsprocesser.

– En lärdom från den här gruppen är att när transungdomar behandlas med respekt och stöd har de inte fler psykiska problem än sina jämnåriga, säger Aaron H Devor.

Läs även:

2022-03-15 | Nya råd för transvård till unga skapar oro

2021-11-16 | Viktigt steg närmare ny könstillhörighetslag

2021-06-11 | Ny dialog om transvården för unga påbörjad

2021-05-18 | 6 931 brev till stöd för unga i transvården

2021-05-18 | Svante Norgren: ”Bra att det finns ett stort engagemang”

2021-05-07 | Vårdgivare avvaktar med att behandla unga transpersoner

Ur Feministiskt perspektiv:
2018-04-04 | Kön definieras inte i svensk lag
2017-11-28 | Utredning vill korta kötiderna till könsbekräftande vård

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV