Nyheter

Kvinnor dominerar nu bokbranschen

Kerstin Lundberg Hahn, författare av barn-och ungdomsböcker på Bokmässan i Göteborg 2022.

Kvinnor publicerar fler böcker och säljer bättre än män för första gången någonsin visar en ny studie.

Skiftet skedde 2020 och har bidragit till bokbranschens tillväxt. Inte nog med att kvinnorna fått fler böcker utgivna, de sålde dessutom mer i snitt än männen.

Enligt studien, som genomfördes av ekonomen Joel Waldfogel och publicerades av National bureau of economic research, har antalet kvinnliga författare ökat avsevärt sedan 1960-talet. Då var endast 18 procent av böckerna som publicerades skrivna av kvinnor. Idag är mer än hälften av böckerna som publiceras författade av kvinnor.

Waldfogel använde data från försäljningen av nästan 9 miljoner titlar på Amazon för att visa att den ökande andelen kvinnliga författare har haft positiva effekter på bokbranschen. Till exempel har antalet kvinnliga läsare ökat, och bokpriserna har också gått upp.

Läs även: Den franska författaren Annie Ernaux tilldelades årets Nobelpris i litteratur. 

Men det är inte bara kvinnliga läsare som gynnas av den här utvecklingen. Enligt Waldfogel har den ökade mångfalden av författarskap, resulterat i att bredda målgrupp av konsumenter och ökning av försäljning, något som forskaren kallar ”välfärdseffekten”.

En begränsning i studien är användningen av förnamn för att bestämma kvinnligt och manligt författarskap, vilket kunde leda till felaktig klassificering för vissa författare med namn som inte enkelt kunde tillskrivas något kön.

Trots detta visade studien att kvinnliga författares närvaro är avgörande för att skapa en mer inkluderande och mångsidig bokbransch som gynnar en bred målgrupp av läsare. 

Relaterade artiklar:

Queerlit – ny databas med hbtqi-litteratur.

Skribenten Maria Bratts recension av Marianne Lindberg De Geer senaste bok Några ord till en ung feminist.

Ulrika Knutson får Karin Boye-pris.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV