Nyheter

Globalt misslyckande för mödra- och nyföddas hälsa 

Hälsomyndigheter i Malawi säger att färre kvinnor fick mödravård under covid-19 pandemin.

Enligt en FN-rapport har framstegen med att minska förtida dödsfall bland gravida kvinnor och spädbarn avstannat de senaste åtta åren, bland annat på grund av minskande investeringar i hälso- och sjukvård.

Chockerande siffror visar att över 4,5 miljoner kvinnor och spädbarn dör varje år under graviditeten, förlossningen eller de första veckorna efter födseln.

Rapporten som släppts av FN:s Världshälsoorganisation (WHO) ger en förödande bild världens uteblivna framsteg när det gäller att minska förtida dödsfall av gravida kvinnor, mödrar och spädbarn.

Covid-19-pandemin tillsammans med ökande fattigdom och förvärrade humanitära kriser, har satt ytterligare press på redan utträngda hälsosystem.

LÄS ÄVENVarannan minut dör en kvinna i samband med graviditet. 

Rapporten avslöjar att endast ett av tio tillfrågade länder hade tillräckliga medel för att genomföra sina nuvarande planer.

Direktören för mödrars, nyfödda, barns och ungdomars hälsa och åldrande vid Världshälsoorganisationen (WHO), Dr. Anshu Banerjee, gav ett nyktert uttalande om resultaten och uppmanade till förändring

– Om vi vill se resultat, måste vi göra saker annorlunda. Vi behöver mer betydande och smartare investeringar i primärvården så att varje kvinna och bebis, oavsett var de bor, har de bästa chanserna till hälsa och överlevnad. 

LÄS ÄVEN: Könsstympning – ett gränslöst problem. 

WHO varnar för att utan omedelbara och betydande investeringar i primärvården kommer dödligheten för mödrar och nyfödda att fortsätta att stagnera eller till och med stiga.

Bristen på tillräckligt många vårdenheter för nyfödda och för att behandla små och sjuka spädbarn är särskilt alarmerande, eftersom prematuritet nu är den vanligaste orsaken till alla dödsfall under fem år i världen.

RELATERAD LÄSNING: 

Brister i förlossningsvården trots satsningar.

Den ojämlika förlossningsvården. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV