Nyheter

Tre kvinnor mördade av en man de haft en relation med

Kvinna i kappa och hatt håller ett ljus i handen

Under förra veckan dödades tre kvinnor av en man de haft en relation med. I de tre fallen har en man, före detta partner, anhållits misstänkt för mord, rapporterar SVT. Återkommande kritik mot att Sverige gör för lite för att bekämpa mäns våld mot kvinnor har inte lett till att fler kvinnor räddas.

De senaste morden på kvinnor har ägt rum i Ronna, Borlänge, Stockholm och Askersund och de anhållna männen är från 35 till 60 år.

– En kvinna som mördas i sitt eget hem måste generera lika mycket politiska resurser och uppmärksamhet som en man som skjuts på öppen gata, säger Rebecka Andersson, generalsekreterare på Unizon, till SVT.

En kartläggning gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att när kvinnor dödas är gärningspersonen oftast en nuvarande eller tidigare partner. Brottsplatsen är i 80 procent av fallen någon av de inblandades hem.

– Det är oerhört tragiskt. Vi vet att den vanligaste mordplatsen är kvinnans egen säng, en plats som de flesta av oss kopplar ihop med trygghet, säger Rebecka Andersson.

Enligt Stina Holmberg på Brå är trenden att mäns våld mot kvinnor ligger stabilt om vi tittar på antalet anmälda brott över tid.

– Det innebär att trots att samhället satsar stora resurser på att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer så minskar det inte, sade hon i januari till Fempers nyheter i samband med att det kom ny statistik om mäns våld mot kvinnor för året 2023 och tillade:

– Fler brott måste klaras upp om vi ska få fler kvinnor att anmäla och därmed kanske också få chansen att ta sig ur en våldsam relation. I dag vet de inte vad som händer om de berättar, säger Stina Holmberg. 

Sverige får återkommande kritik för att polisen löser för få brott i nära relation. Förra året lades ett pilotprojekt, IGOR, för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i samarbete med socialtjänsten på Södermalm ner trots lyckade resultat.

Under åren 2021 och 2022 har det varit en negativ utveckling när det gäller polisens arbete. Antalet våldtäktsutredningar som fortfarande var öppna efter 12 månader hade ökat med 65 procent mellan 2020 och 2022. Utredningar av våld i nära relationer som var öppna efter 12 månader hade ökat med 60 procent, visar en rapport från Amnesty

– Trygghet och säkerhet handlar inte bara om vad som händer på våra gator och torg utan även inom hemmets väggar, säger Katarina Bergehed.  

FN menar att Sverige bör kriminalisera mord på kvinnor

Brott i nära relation, våldtäkt mot vuxna samt vålds- och sexualbrott mot barn utgör cirka 40 procent av alla polisanmälda våldsbrott. 

Det handlar årligen om hundratusentals människor, främst kvinnor och barn, som utsätts för brott i nära relation och allvarliga sexualbrott i Sverige. Trots det har kvinnor som utsätts för våld och våldtäkt svårt att få tillgång till rättvisa och stöd och vård. Extremt få döms också för den här typen av brott. Det menar Amnesty i sin rapport.

FN anser att Sverige bör förstärka det strategiska arbetet mot könsrelaterat våld mot kvinnor och sexuellt våld. Och samtidigt koppla våldet till arbetet med att förebygga självmord, drogmissbruk och vanvård av barn. FN tycker också att Sverige specifikt bör kriminalisera mord på kvinnor.