Författare: Ana Valdés

Ohållbart liv för hbtq-flyktingarna i Kakuma camp

Krönika ”FN:s flyktingorgan UNHCR har hittills inte kunnat garantera människorna som…